Ile Mam Czasu na Przerejestrowanie Samochodu?

Kupno nowego samochodu wiąże się z wieloma formalnościami, z których jedną z najważniejszych jest przerejestrowanie pojazdu. W Polsce istnieją określone terminy, w których należy dokonać tej procedury, aby uniknąć problemów prawnych i ewentualnych kar. W tym artykule omówimy, ile czasu masz na przerejestrowanie samochodu, co musisz zrobić, jakie dokumenty zabrać ze sobą do urzędu, oraz jakie są obowiązki podatkowe związane z transakcją.

Ile czasu masz na przerejestrowanie samochodu?

W Polsce obowiązuje przepis, który nakłada na nowego właściciela samochodu obowiązek przerejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni od dnia jego nabycia. Dotyczy to zarówno samochodów nowych, jak i używanych. Przekroczenie tego terminu może skutkować nałożeniem kary administracyjnej, która może wynosić od 200 do 1000 zł.

Kroki do przerejestrowania samochodu

Przerejestrowanie samochodu to proces, który wymaga kilku kroków. Oto one:

 1. Umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT: Po zakupie samochodu musisz mieć dokument potwierdzający nabycie pojazdu. Może to być umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT (w przypadku zakupu od dealera).
 2. Ubezpieczenie OC: Przed przerejestrowaniem pojazdu musisz posiadać ważne ubezpieczenie OC. Możesz zdecydować się na kontynuację polisy poprzedniego właściciela lub wykupić nową.
 3. Wypełnienie wniosku o rejestrację pojazdu: Wniosek o rejestrację pojazdu można pobrać z internetu lub bezpośrednio w urzędzie. Wypełnij go starannie, wpisując wszystkie wymagane dane.
 4. Wizyta w urzędzie komunikacji: Udaj się do urzędu komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania. Zabierz ze sobą wszystkie wymagane dokumenty.
 5. Odbiór tymczasowych tablic rejestracyjnych: Po złożeniu wniosku i dokonaniu opłat, otrzymasz tymczasowe tablice rejestracyjne, które będą ważne przez 30 dni. W tym czasie urząd przygotuje stałe tablice.
 6. Odbiór stałych tablic rejestracyjnych: Po około 30 dniach udaj się ponownie do urzędu, aby odebrać stałe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny.

Dokumenty potrzebne do przerejestrowania samochodu

Aby przerejestrować samochód, musisz zabrać ze sobą do urzędu następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty: Dokument tożsamości potwierdzający Twoją tożsamość.
 2. Umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT: Dokument potwierdzający nabycie pojazdu.
 3. Dowód rejestracyjny: Dowód rejestracyjny samochodu, który kupiłeś.
 4. Karta pojazdu: Jeśli pojazd ją posiada.
 5. Polisa OC: Dowód aktualnego ubezpieczenia OC.
 6. Tablice rejestracyjne: Tablice rejestracyjne pojazdu (jeśli są wymieniane).
 7. Zaświadczenie o badaniu technicznym: Jeśli pojazd jest starszy niż 3 lata.
 8. Wniosek o rejestrację pojazdu: Wypełniony wniosek, który możesz pobrać z internetu lub w urzędzie.

Opłaty związane z przerejestrowaniem samochodu

Przerejestrowanie samochodu wiąże się z pewnymi kosztami, które obejmują:

 1. Opłata rejestracyjna: Standardowa opłata za rejestrację pojazdu wynosi około 180 zł. Jeśli decydujesz się na indywidualne tablice rejestracyjne, koszt może być wyższy (około 1000 zł).
 2. Opłata za wydanie karty pojazdu: Jeśli pojazd jej nie posiada, koszt to około 75 zł.
 3. Opłata ewidencyjna: Drobna opłata administracyjna, zazwyczaj około 1-2 zł.

Podatek PCC-3

W przypadku zakupu samochodu od osoby prywatnej jesteś zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3). Podatek wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Oto, co musisz zrobić:

 1. Wypełnienie deklaracji PCC-3: Formularz deklaracji PCC-3 możesz pobrać z internetu lub uzyskać w urzędzie skarbowym. Wypełnij go starannie, wpisując wszystkie wymagane dane.
 2. Złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym: Deklarację musisz złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania w ciągu 14 dni od daty nabycia pojazdu.
 3. Opłacenie podatku: Podatek możesz opłacić przelewem na konto urzędu skarbowego lub bezpośrednio w kasie urzędu. Upewnij się, że masz potwierdzenie dokonania płatności.

Kiedy nie płacisz podatku PCC-3?

Podatku PCC-3 nie płacisz w następujących przypadkach:

 1. Zakup od firmy lub dealera: Jeśli kupujesz samochód od firmy, dealera samochodowego lub innej osoby prawnej, transakcja jest objęta podatkiem VAT, a nie PCC-3. Faktura VAT jest dowodem na to, że podatek został opłacony.
 2. Darowizna od bliskiej rodziny: Jeśli samochód został Ci przekazany w formie darowizny od bliskiego członka rodziny (np. rodziców, dziadków, dzieci), nie musisz płacić podatku PCC-3, pod warunkiem że wartość darowizny nie przekracza określonych progów.
 3. Dziedziczenie: W przypadku dziedziczenia samochodu nie płacisz podatku PCC-3, ale musisz złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie skarbowym.

Przykład przerejestrowania samochodu

Przykład: Jan Kowalski kupił używany samochód marki Volkswagen Golf od osoby prywatnej. Oto kroki, które Jan musiał podjąć, aby przerejestrować samochód:

 1. Zakup pojazdu: Jan podpisał umowę kupna-sprzedaży z poprzednim właścicielem i otrzymał wszystkie niezbędne dokumenty (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, polisa OC).
 2. Wypełnienie wniosku o rejestrację pojazdu: Jan pobrał formularz wniosku z internetu i starannie go wypełnił.
 3. Wizyta w urzędzie komunikacji: Jan udał się do urzędu komunikacji właściwego dla swojego miejsca zamieszkania z wszystkimi dokumentami (dowód osobisty, umowa kupna-sprzedaży, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, polisa OC, tablice rejestracyjne, zaświadczenie o badaniu technicznym).
 4. Opłata rejestracyjna: Jan uiścił opłatę rejestracyjną w wysokości 180 zł.
 5. Odbiór tymczasowych tablic rejestracyjnych: Jan otrzymał tymczasowe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny ważny przez 30 dni.
 6. Złożenie deklaracji PCC-3: Jan wypełnił formularz PCC-3, złożył go w urzędzie skarbowym i opłacił podatek w wysokości 2% wartości rynkowej samochodu.
 7. Odbiór stałych tablic rejestracyjnych: Po 30 dniach Jan ponownie odwiedził urząd komunikacji, aby odebrać stałe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny.

Praktyczne wskazówki

 1. Dokładnie sprawdź dokumenty: Przed wizytą w urzędzie upewnij się, że masz wszystkie wymagane dokumenty. Brak któregokolwiek z nich może opóźnić proces rejestracji.
 2. Zarezerwuj wizytę online: Wiele urzędów komunikacji oferuje możliwość rezerwacji wizyt online. To pozwoli Ci uniknąć długiego oczekiwania w kolejce.
 3. Sprawdź godziny otwarcia urzędu: Upewnij się, że wiesz, w jakich godzinach urząd jest otwarty, aby uniknąć niepotrzebnych wizyt.
 4. Przygotuj się na dodatkowe koszty: Oprócz standardowych opłat rejestracyjnych mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak opłata za wydanie karty pojazdu czy ewentualne opłaty za badanie techniczne.

Co zrobić w przypadku zgubienia dokumentów?

Jeśli zgubisz którykolwiek z dokumentów wymaganych do przerejestrowania samochodu, oto co powinieneś zrobić:

 1. Zgubiony dowód rejestracyjny: Zgłoś zgubienie w urzędzie komunikacji i złóż wniosek o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego. Będziesz musiał przedstawić dowód tożsamości oraz dowód posiadania pojazdu.
 2. Zgubiona karta pojazdu: Złóż wniosek o wydanie duplikatu karty pojazdu w urzędzie komunikacji. Musisz przedstawić dowód tożsamości, dowód rejestracyjny oraz oświadczenie o zagubieniu karty pojazdu.
 3. Zgubiona polisa OC: Skontaktuj się z ubezpieczycielem i poproś o wydanie duplikatu polisy OC. Ubezpieczyciel wyda Ci nową polisę na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Przerejestrowanie samochodu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania

Jeśli zmienisz miejsce zamieszkania, musisz zaktualizować dane w dowodzie rejestracyjnym. Oto, co musisz zrobić:

 1. Złożenie wniosku o zmianę danych: Pobierz formularz wniosku o zmianę danych z internetu lub z urzędu komunikacji. Wypełnij go starannie, wpisując nowe miejsce zamieszkania.
 2. Dokumenty: Zabierz ze sobą dowód osobisty, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeśli ją posiadasz) oraz dokument potwierdzający nowy adres zamieszkania (np. umowa najmu, akt notarialny).
 3. Wizyta w urzędzie komunikacji: Udaj się do urzędu komunikacji właściwego dla nowego miejsca zamieszkania i złóż wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
 4. Opłata za zmianę danych: Uiszcz opłatę administracyjną za zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym (około 10 zł).
 5. Odbiór nowego dowodu rejestracyjnego: Po złożeniu wniosku i dokonaniu opłaty otrzymasz nowy dowód rejestracyjny z aktualnymi danymi.